Drevprov

KATRINEHOLMSPROVET(KM) 2021

HADDEBOS SPELA SE49413/2016 T e J SEUCH BRUZADALENS CESAR S14976/2008 u J SEUCH VÄTTERVINDENS STINA S58750/2009 Äg: Anders Hildingsson, Stora Mellösa.
25/11. Domare: LEIF NILSSON. Dagen började med lätt regn, men det gick över i bra väder. Hunden söker trångt, men får slag. Hon gör ett långt slag arbete till upptag av avspårat rådjur. Drevet buktade mycket bra. Hunden fick två noterbara tappter, men löste det mycket bra. Drevet gick till full tid och hunden kopplades på löpan. Släpp 2. Hunden gick ut ett varv och kom åter. Hon söker sedan trångt, men får slag. Hon jobbar åter med ett längre slag arbete till upptag. Ett bra buktande drev och rådjuret sågs efter 46 min med hunden 4 min efter. Rådjuret kom då springande på en asfaltväg 50-60 meter innan det gjorde ett avhopp. Drevet gick åter till upptaget och gick till full tid. Hunden blåstes in på 80 meter och utom synhåll från föraren. Rådjuret sågs strax innan inkallning. Rå 94(16), Rå 113
EP: 2(1) - 4 - 5 - 4 - 5 - 4 - 3 - 2 - 4 = 33 DFK: 5 SFK: 80 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå

DREVER TASSENS DREVA SE36961/2019 T e SEJCH SEUCH NYSTUGUGÅRDENS TARRO SE52998/2010 u SEJCH RÖDMYRABACKENS ALLIE SE45321/2013 Äg: Kenth Eriksson, Bettna.
22/11. Domare: MARKUS DAHLSTRÖM. Släpp 1. Snabbt upptag på ett ensamt rådjur, som ses 2 gånger med hunden 2 och 1 minuter efter. Det blir ett tappt som hunden reder ut. Får snabbt kontakt med drevdjuret och det buktar trångt till ett tredje pris, då hunden släpper och tar en återgång. Vi gör ett nytt släpp och det blir upptag på hind och kalv, som går ut över en väg och hunden får lite problem med fårstängsel. Hon reder ut det snabbt och det blir ingen noterbar tappt. Driver sedan till full tid. Vi gör ett nytt släpp och hon tar upp ett rådjur, som spåras av. Drevet tar en lång bukt och sedan går det på långskjuts. Hunden släpper och tar en återgång. Sista släppet för dagen och det blir nytt upptag på hind och kalv. Dom kastar för förare och domare. Vi ser drevdjuren med hunden 1 och 8 min efter. Hunden tappar mark på drevdjuren och släpper. Kallas in från tappt. En trevlig frostig morgon och en hund med väldigt trevligt skall. Rå 52(19), Hj 92(9), Rå 61, Hj 28
EP: 3 - 3 - 5 - 3 - 4 - 5 - 5 - 5 - 3 = 36 DFK: 6 SFK: 110 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 3 Rå, 1 Hj, 2 Rå

JOGANBOS JONNA SE33056/2019 T e SEJCH NATTSLAGETS SAUER SE51566/2016 u SEJCH RIVER RACE TRACEY SE23879/2014 Äg: lars karlsson, Pålsboda.
24/11. Domare: BO MALMBERG. Släpp 1. Hunden söker ut upp till 350 meter under bra kontakt med föraren. Det blir ett direktupptag på ko o kalv som springer ut över ett stort gärde. Hunden bryter och återgår till föraren, som kopplar. Släpp 2. Vi ser tre rå som går i en skogsbacke. Hunden kommer under sitt sök in i löpan efter 3 min och börjar driva. Det buktar trångt och vi ser geten som nu är ensam. Hunden är 4 min efter och hon sträcker ut. Vid nästa kontakt med drevdjuret, så är dom 3 igen. Det sträcker ut över ett stort fällt och hunden är 2 min efter. När hunden är 300 meter ut på fältet blåser föraren på hunden. Hunden bryter och återgår till föraren. Släpp 3. Direktupptag på stött hare som hon jobbar ivrigt på. Ett kort drev som det inte blir någon ordning på och hon kopplas. Släpp 4. Hunden går tillbaka till hartrajet och då blir det upptag på rå som ses strax efter upptag, med hunden knapp en minut efter. Drevet går i vida bukter, men återkommer och hunden inkallas på nära håll när provtiden är slut. Okänt 1, Rå 91(12), Hare 2, Rå 45
EP: 4 - 3 - 3 - 4 - 4 - 4 - 4 - 3 - 4 = 33 DFK: 6.5 SFK: 120 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 1 Rå, 3 Rå

VÄSTRALUNDS KRUT SE39368/2017 H e SEUCH VILTSTIGENS DALTON SE25902/2015 u SEJCH VÄSTRALUNDS VIZZLA SE34581/2012 Äg: Sven Jonsson , Stavsjö .
24/11. Domare: KENTH ERIKSSON. Släpp 1. Tar upp hare som är synlig i upptaget. Det buktar en stund, men går sedan ut på en rimfrostig väg. Hunden klarar till slut inte av det och kopplas. Har svårt i frosten, med väderomslag från minusgrader till plusgrader. Släpp 2. Släpps på en annan stött hare, men han lyckas inte resa den. Släpp 3. Tar åter upp en hare som buktar väldigt trångt i sin egna löpor och enbart i skogen. Haren ses 5 ggr med hunden 1 till 5 min innan 65 min drev. Går sedan ut på en väg, där problem åter uppstår. Han lyckas hitta löpan igen och får lite mer drevtid. Det tar stopp och hunden kommer till husse och kopplas. Provet avslutas. Hare 30(68), Hare 78(29)
EP: 4 - 3 - 5 - 3 - 4 - 3 - 5 - 3 - 2 = 32 DFT: 8 SFT: 65 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 2 Hare

SILVERKÄLLANS AXA SE21452/2019 T e LÅNGSJÖBÄCKENS ACKE SE47810/2012 u SILVERKÄLLANS DOLLY SE21414/2017 Äg: Andreas Dalhäll, Sollentuna.
22/11. Domare: THOMAS EKMAN. Drev 1: Hunden släpps och söker ut trångt. Kommer tillbaka till hundföraren och går ut igen. Efter ett antal sök, så ser vi att hunden drar iväg och strax efter det kommer upptaget. Hunden jagar utan några noterbara tappter till full tid. Drev 2: Vi släpper om och det blir ett snabbt upptag som slutar nästan lika fort som det började. Det blir inget mer, så hundföraren blåser in hunden och provet avslutas. En hund som har ett trevligt skall, men som för dagen skulle haft bättre kondition. På grund av att losstiden på att 5 timmar missades, så blir det sänkt prisvalör. Rå 90, Okänt 3(24)
EP: 2(1) - 3 - 4 - 3 - 3 - 4 - 3 - 3 - 3 = 28 DFK: 7 SFK: 100 JL: Bra
Pris: Ökl, 2 Rå

DREVPROV NOVEMBER

GARVAGUBBENS BONZO SE35255/2019 H e SEJCH SEVCH SEUCH LILLA SOLBACKENS ISAK SE22468/2017 u SEJCH SEVCH SEUCH FIUCH RIVER RACE BIRA SE20960/2017 Äg: Leif Persson, Alfta.
30/11. Domare: LEIF NILSSON. Dagen var fin med lite pudersnö och svag sydlig vind. Drev 1. Vi släppte i en tallungskog, hunden fick slag direkt och upptag kom efter fyra minuter. Drevet buktade bra till en början och gick sedan i större svängar. Hunden fick en tappt på nio minuter men sedan gick det till full tid. Hunden var svår att få stopp på men lyckades kopplas på fullt drev på löpan, var ett avspårat rådjur. Drev 2. Släpptes vid gärde hunden sökte ut med rikliga väckskall gick över en väg och där kom upptaget. Det buktade trångt i början och efter 17 min gick rådjuret över vägen där vi stod med hunden 2 min efter, drevet gick upp bland bergen och buktade mycket bra till full tid. Kopplades på löpan och dagen avslutades. Rå 128(9), Rå 100
EP: 2 - 3 - 2 - 4 - 4 - 4 - 4 - 2 - 2 = 27 DFK: 6 SFK: 100 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå.

GARVAGUBBENS BRUNO SE35254/2019 H e SEJCH SEVCH SEUCH LILLA SOLBACKENS ISAK SE22468/2017 u SEJCH SEVCH SEUCH FIUCH RIVER RACE BIRA SE20960/2017 Äg: Rikard Lindberg, Bollnäs.
30/11. Domare: THOMAS EKMAN. Släpp 1: Får slag omgående och straxt upptag av hare som sågs med hunden 1 minut efter. Hundägaren väljer att koppla då hunden får problem med löporna. Släpp 2: Efter ett normalt sökarbete tas rå upp. Hunden avbryter och gör en egen återgång. 200 m vid sidan om löpan står husse och ropar in hunden. Släpp 3: Ett snabbt upptag och driver fram till ett andrapris. Hunden avbryter självmant och går tillbaks till hundföraren. Släpp 4: Ganska snabbt ett kort påstick av hare som han släpper(avspårat). Fortsätter söket som sedan resulterar i upptag av rådjur. Hare 17, Rå 25, Rå 60, Rå 36
EP: 3 - 3 - 3 - 2 - 5 - 4 - 3 - 3 - 3 = 29 DFK: 7 SFK: 110 JL: Bra
Pris: Ökl, 2 Rå.

GARVAGUBBENS BÄRS SE35253/2019 H e SEJCH SEVCH SEUCH LILLA SOLBACKENS ISAK SE22468/2017 u SEJCH SEVCH SEUCH FIUCH RIVER RACE BIRA SE20960/2017 Äg: Björn Forsgren , Axmar .
30/11. Domare: KENTH ERIKSSON. Släpp 1. Tar upp och driver hjort för första gången. Hjorten synlig efter 3 min drev. Blir en stor bukt på 1,1 km i kuperad terräng och vi får ta bilen runt för att höra drevet. Driver i 63 min innan hunden lägger av och återkommer i baklöpan och kopplas. Släpp 2. Tar upp rådjur som spåras av och sen går ur området efter störning av folk och hundar som är ute och går på vägen. Vi tar bilen för att komma runt inom hörhåll igen. Kan sen höra drevet igen till 65 min och konstaterar sen att hunden har tappat och kommer på baklöpan och husse kopplar igen. Släpp 3. Har ett snabbt upptag på rå som är synligt 2 ggr, efter 2 min och 13 min, buktar sen bra i 40 min då det lägger iväg mot en trafikerad landsväg. Vi tar bilen direkt och kommer ifatt när drevet har passerat vägen utan tappt. Buktar sen inom 700 meter på andra sidan vägen till full tid och koppling uppmanas då hunden är nära oss och har tappt. Hunden kommer i baklöpan och kopplas. Provet avslutas. Hj 63, Rå 65(10), Rå 92
EP: 3 - 4 - 5 - 4 - 5 - 3 - 4 - 4 - 3 = 35 DFK: 7.5 SFK: 80 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 2 Hj, 2 Rå, 1 Rå. Pris 1 + Pris 2 = 1:a pris Kombi

KATRINEHOLM (KM) 2020

JOGANBOS VICKIE SE26733/2018 T e J SEUCH VILTSTIGENS DALTON SE25902/2015 u SEJCH RIVER RACE TRACEY SE23879/2014 Äg: Lars Karlsson, pålsboda.
11/19. Domare: MARCUS DAHLSTRÖM. Vid första släppet är det riktig storm ute och vi måste följa med drevet om vi ska ha någon chans att höra hunden. Drevdjuret får vind av hundförare och domare vid ett tillfälle som skapar en liten tappt. Annars buktar drevet riktigt fint fram till ett förstapris. Spårar av Rå. Vi släpper om hunden och hon går ut på bra sök. Vi ser en älg kliva upp framför hunden och vi kopplar för att släppa om på nytt. Släpp 3. Hon går ut på ett nytt bra sök. Fortfarande mycket starka vindar men dom lättar senare på dagen. Hon tar upp ett rådjur som hon får lite problem med i starten. Håller sedan igång drevdjuret i riktigt fina bukter. Rå avspårat. Drevdjuret ställer till det ordentligt för hunden och går över en bredare bäck flera gånger som ger henne en längre tappt. Med mycket envist jobb av hunden så lyckas hon till slut få upp drevdjuret och kör ihop full tid. Hon släpper och tar en bra återgång. Mycket trevlig hund som hade väldigt svåra förutsättningar. Rå 91(6), Rå 108(72)
EP: 4 - 4 - 5 - 3 - 4 - 4 - 4 - 4 - 2 = 34 DFK: 6.5 SFK: 100 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå.

BÄRSTASKOGENS HEDDA SE31960/2019 T e SEJCH SEVCH SEUCH BERGMOSSENS QUBIK SE42548/2015 u SEJCH HADDEBOS SPELA SE49413/2016 Äg: Stig Boije, Östa.
11/17. Domare: LEIF NILSSON. Drev 1. Släppte gärdeskant storskog. Upptag på rådjur som sågs efter 62 min med hunden 2 min efter, gick iväg på en ås mot en sjö, vek upp mot en bergsbeklädd tallskog. Drevet buktade bra med en hund som har bra skall och hörbarhet till full tid och kallades in på tappt. Drev 2. Hunden sökte trångt, väckte några gånger vid en mosse men inget mer tills hunden kom in i en ungskog. Upptag på avspårat rådjur som buktade i stora svängar, gick till full tid, kopplades på löpan. En bra hund trots sin ringa ålder. Rå 100, Rå 94
EP: 2(1) - 3 - 4 - 4 - 5 - 4 - 4 - 3 - 3 = 32 DFK: 6.8 SFK: 95 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå.

HADDEBOS SPELA SE49413/2016 T e SEUCH BRUZADALENS CESAR S14976/2008 u SEUCH VÄTTERVINDENS STINA S58750/2009 Äg: Anders Hildingsson, Stora Mellösa

11/18. Domare: LEIF NILSSON. Släpp 1. Hunden sökte trångt, fick slag efter ett långt slagarbete, då reste hunden ett rådjur som sågs efter 21 min, hunden då 4 min efter. Drevet gick vidare i stora bukter. Efter 50 min kom drevet mot oss men då har hunden bytt drevdjur. Kom med get och två kid med hunden en minut efter, gick sedan till full tid. Hunden kallades in på nära håll vid tappt. Släpp 2. Hunden sökte ut trångt men fick slag mot en sjö och reste ett rådjur som sågs i upptaget. Rådjuret buktade i en stor mosse och tallplantering till full tid och kopplades på drevlöpan. Rå 91, Rå 102

EP: 2(1) - 4 - 5 - 4 - 5 - 3 - 3 - 2 - 3 = 31 DFK: 5 SFK: 70 JL: Bra
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå.

BERGMOSSENS QUBIK SE42548/2015 H e SEJCH SEUCH KULLAJÄGARNS FIGO S40048/2009 u J BERGMOSSENS LISA SE32682/2012 Äg: Stig Thunberg, Nävekvarn.
11/18. Domare: MARCUS DAHLSTRÖM. Hunden får ett snabbt upptag som sträcker ut en bit innan drevet lugnar ner sig och drevdjuret buktar trångt till full tid. Får en tappt i slutet av drevet men gör ett bra jobb och får upp rådjuret som ses av domaren. Släpp 2. Det börjar blåsa mycket mer och man får svårare att höra hunden men lyckas följa drevet hela dagen. Snabbt upptag även här och drevet buktar fint till full tid. Dov hind och kalv ses i slutet av drevet med hunden ca 3 min efter. Rå 95(23), Hj 105
EP: 3 - 4 - 3 - 4 - 4 - 4 - 3 - 2 - 2 = 29 DFK: 6 SFK: 80 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Hj.

NATTSLAGETS SAUER SE51566/2016 H e SEUCH SEJCH ÖRNFJORDENS PAN SE21609/2013 u SEUCH SEJCH NOJCH HARESPORET'S NATTSLAG'A SE43695/2012 Äg: Marcus Dahlström, Örebro .
11/16. Domare: GÖRAN HAGMAN. Släpp 1. Släpps och söker ut bra. Tar upp rå som sträcker ut 1 km innan det börjar bukta mycket fint. Vi följer hela drevet från samma plats och rådjuret är synligt strax innan koppling vid full tid. Släpp 2. Söker ut bra och får slag. Det tar en liten stund innan upptaget kommer. Drevet går bitvis mycket hackigt. Hunden släpper i en mycket vattensjuk mosse och tar baklöpan tillbaka. Husse visslar in hunden på återgången från ca. 100 m. Släpp 3. Söker ut och får snabbt slag som resulterar i upptag på 5 dovhjortar. Hunden driver dessa i 25 minuter då han lägger av och påbörjar återgång. Husse visslar in hunden på återgången från ca. 200 m. Hunden är trött och hundföraren väljer att avsluta provet. Rå 97, Rå 76, Hj 25(10)
EP: 3 - 4 - 5 - 3 - 4 - 4 - 4 - 3 - 3 = 33 DFK: 8 SFK: 110 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 1 Rå, 2 Rå.

VÄSTRALUNDS KRUT SE39368/2017 H e J SEUCH VILTSTIGENS DALTON SE25902/2015 u SEJCH VÄSTRALUNDS VIZZLA SE34581/2012 Äg: Sven Jonsson , Stavsjö .
11/18. Domare: KENTH ERIKSSON. Släpp 1. Upptag på rå som buktar trångt och är synligt efter 18 min med hunden 1 minut efter. Drar sen iväg 900 m och byter buktområde. Rådjuret springer igenom en kohage och där vänder hunden och återkommer till föraren. Släpp 2. Nytt upptag på rå som är synligt efter 30 min och 80 min, med hunden 3 min resp. 2 min efter. Buktar sen inom ca 800 m med en tilltagande vind till full tid och föraren kopplar hunden och avslutar provet. Rå 63, Rå 130(20)
EP: 4 - 4 - 5 - 3 - 5 - 3 - 3 - 3 - 2 = 32 DFK: 9 SFK: 70 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 2 Rå, 1 Rå.

LILLA SOLBACKENS MEJA SE34628/2018 T e SEVCH SEUCH SEJCH NOUCH SJÖSTENS LINUS SE36363/2012 u SEJCH SEUCH NOJ(D)CH LILLA SOLBACKENS CANDY SE37811/2014 Äg: Thomas Ekman, Oxelösund.
11/18. Domare: BO MALMBERG. Drev 1. Hunden börjar väcka och har ett kort drev på okänt, återvänder självmant. Släpp 2. Börjar driva ca 400 meter från oss ett kort drev, hämtas av föraren. Släpp 3. Hunden söker bra. Vi upptäcker en hjort och hunden korsar löpan efter ca 3 min, visar inget intresse. Snart fastnar hon i ett troligt harslag som hon ligger kvar på ca en timme utan resultat. Släpp 4. Inget resultat, föraren ger sig och vi avslutar provet. Marken innehåller mycket hjort som hunden inte har något intresse av. 7, 17
EP: 4 - k - k - k - k - k - k - 3 - 3 = 10 JL: Godtagbar
Pris: Ökl, 0, 0, 0, 0.

DREVPROV OKTOBER 2020

GÅSMYRENS FREJA SE44469/2016 T e SEVCH SEUCH SEJCH NOJCH NOUCH NILLAS CASTOR CLIFF S51743/2009 u NORDUCH NORDJCH C.I.B. VILDTJÄRNS DORIS SE39951/2013 Äg: Pernilla Jansson, Pålsboda.
10/27. Domare: LEIF NILSSON. Släpp 1. Sökte trångt. Fick tag i två rådjur som buktade bra men drevet slutade efter 46 min och hunden kommer åter till föraren. Släpp 2. Sökte trångt men fick slag på hare och drev den kort. Slutade och kom åter till föraren. Släpp 3. Inget mera resultat varför vi avbryter provdagen. Rå 46, Hare 11
EP: 1(1) - 3 - 3 - 3 - 5 - 3 - 3(1) - 3 - 3 = 27 DFK: 7 SFK: 70 JL: Godtagbar
Pris: Ökl, 3 Rå.

VARGJÄGARENS E-SPRUFFS SE34382/2019 H e DOVERDALENS ZACKO SE36084/2014 u RIVER RACE LUNA SE21524/2015 Äg: Oliver Welamsson, Kopparberg.
10/26. Domare: PERNILLA JANSSON. Släpp 1. Upptag på två synliga rådjur som hunden driver i stora bukter med ett par ej noterbara tappter i 54 min då hundföraren väljer att koppla eftersom drevet går rakt ut mot riksvägen. Hunden kopplas och släpps på nytt i annat område. Hunden är trång i söket, går bara ut korta svängar för att sedan söka kontakt med hundföraren. Vi får syn på ett rådjur på håll som hunden får slag av och börjar driva. Hunden driver tapptfritt i 36 min. Hundföraren blåser in hunden på fullt drev på ca 250 m avstånd. Hunden bryter direkt och kommer till oss. Drevtiderna i båda släppen sammanslås och resulterar då i ett 1:a pris Rå. Rå 54, Rå 36
EP: 2(1) - 3 - 4 - 4 - 3 - 3 - 4 - 3 - 5 = 31 DFK: 6 SFK: 80 JL: Mycket bra
Pris: Ukl, 1 Rå.