VILTSPÅR

RÖRLIGT VILTSPÅRPROV

1/1-31/12 kan du starta på rörligt viltspårprov!

Anmälan sker genom Dreverdata i fliken "ANMÄLAN VILTSPÅR" här till vänster!

Avgift: 200 kr(50 kr för dig med drever och är medlem i Sörmlands DK) till klubbens bg 5794-2294 eller Swish 1234999157 och 200 kr till domaren i skogen plus ev. milersättnig.

Om ni har frågor tag kontakt med Anette Larsson Fredriksson 070-2736627 eller Thomas Ekman 070-6315680.  

KLUBBMÄSTERSKAP

Datum: 9 April 2022 

Anmälan sker genom Dreverdata i fliken "ANMÄLAN VILTSPÅR" här till vänster!

Avgift: 50 kr till klubbens bg 5794-2294 eller Swish 1234999157 och 200 kr till domaren i skogen plus ev. milersättnig.

Sista anm.dag. 31 Mars 2022