Standardsida

 

Sörmlands Dreverklubb

Valberedningens förslag av val till styrelse 2021

 

Ordförande 1 år                       2018            2019                2020            2021

Göran Hagman                       Omval          Omval              Omval          Omval 

   

Ordinarie ledamöter 2 år        2018            2019                 2020             2021

Bo Malmberg                          sittande        omval             sittande        omval

Adam Anduri                          sittande        omval              sittande        omval

Thomas Ekman                       sittande        omval             sittande        omval

Tomas Eklöf                            sittande         omval            sittande        avgår

Pernilla Jansson                                                                                     nyval

Anette Larsson Fredriksson     omval           sittande           omval            sittande

Denny Andersson                    omval           sittande           omval            sittande

Andreas Isetoft                       nyval             sittande          omval            sittande

Marcus Dahlström                                                              nyval             sittande

 

Suppleanter 2 år

Håkan Larsson                                                                    nyval              sittande

Lars Karlsson                                                                                            nyval

 

Revisorer 1 år

Curt Carlsson                           nyval             omval              omval            omval

Stig Thunberg                          nyval             omval              omval            omval

 

Revisorssuppleant

Lise-Britt Gustavsson                nyval             omval              omval            omval