Standardsida

 

Verksamhetsberättelse för Sörmlands Dreverklubb 2020

Styrelsen

Ordförande: Göran Hagman

Vice ordförande, Adam Anduri

Sekreterare: Anette Larsson Fredriksson

Kassör: Thomas Ekman

Ledamöter

Denny Andersson, Bo Malmberg, Andreas Isetoft, Thomas Eklöf, Marcus Dahlström

Suppleanter

Håkan Larsson, Pernilla Jansson

Revisorer

Curt Carlsson och Stig Thunberg

Revisorsuppleant

Lise-Britt Gustavsson

Valberedning

Anders Hildingsson, Emma Pettersson, Fredrik Norén

 

 

Styrelsen har under året haft 1 konstituerande styrelsemöte samt 4 styrelsemöten.

Av dessa möten var 3 telefonmöten.

 

Verksamhet under 2020

 

Utställning

Den planerade utställningen i Flen den 23 maj blev inställd på grund av den pågående Corona Covid-19 pandemin.

 

Dreverstämman 29 augusti 2020, telefonmöte

På grund av Corona covid-19 Pandemin beslutades att Dreverstämman skulle genomföras digitalt. Sörmlands DKs representant på mötet var Kenth Eriksson.

 

Viltspår

Under året har Sörmlands DK dömt 83 hundar i viltspår.

Av dessa hundar var 18 st. Drevrar.

 

Klubbmästerskap viltspårprov

7 hundar deltog och vann gjorde Bergmossens Qubik.

 

   
   
   
   
   
   
   

Rörligt drevprov 1 oktober 2020 – 31 januari 2021

Rankinglistan redovisas separat.

Totalt under säsongen hade vi 39 starter på drevproven, vilket även det är bra.

 

 

 

 

Klubbmästerskap 16-20 november

7 hundar deltog i klubbmästerskapet.

Klubbmästare blev Joganbos Vickie, ägare Lars Karlsson.

 

Ändring av statuter för uttagning till distriktsfinalen. Den hund som vinner KM, har en direktkvalificering och sedan tas 4 hundar ut från rankinglistan. Detta gäller till distriktsfinalen 2021.

 

Distriktsfinal 2020

Inställt på grund av Corona covid-19 pandemin.

 

Unghundsprov den 28 december 2020

Fem hundar var anmälda från Sörmland.

 
 
 

 

 


 

Övrigt

Detta år har präglas av en Corona covid-19 pandemi. Denna smittsamma sjukdom har gjort att många evenemang har ställts in. Möten har anordnats genom telefonmöten. Stor försiktighet för att minska smittspridning.

Nu hoppas vi på ett bättre 2021.

 

Katrineholm 2021

 

Anette Larsson Fredriksson                                   Göran Hagman

Anette Larsson Fredriksson                                   Göran Hagman

Sekreterare                                                         Ordförande